Čo je biometria?

Biometriou sa označuje súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Biometria teda umožňuje buď

Odtlačok prsta
Odtlačok prsta
Rozpoznávanie tváre
Rozpoznávanie tváre
Geometria ruky
Geometria ruky
Biometrický podpis
Biometrický podpis

Medzi fyziologické znaky patri odtlačok prsta, obraz tváre, rozmery ruky, vlastnosti dúhovky resp. sietnice oka. K zvykovým črtám jedinca partia napr. podpis, hlas, chôdza atď. Biometrický systém založený na fyziologických vlastnostiach jedinca je všeobecne spoľahlivejší (preto je v praxi viac využívaný) ako systém založený na zvykových vlastnostiach (hlas, podpis, chôdza...). Moderné biometrické technológie umožňujú túto identifikáciu či verifikáciu vykonať rýchlo a pohodlne prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Jednotlivé biometrické znaky je totiž možné „previesť“ do elektronickej podoby a uchovať v databáze alebo napr. v miniatúrnom čipe, ktorý môže byť vložený do bežného identifikačného či cestovného dokladu.


Výhodou biometrickej identifikácie osôb je:

Čítačka odtlačku prsta
Čítačka odtlačku prsta
Čítačka s rozpoznaním tváre
Čítačka s rozpoznaním tváre
Čítačka tvaru ruky
Čítačka tvaru ruky
Biometrická podpisová podložka
Biometrická podpisová podložka

Budúcnosť biometrie

Budúcnosť je pre biometriu veľmi nádejná. Hlavné miesto má v súčasnosti v dochádzkových a prístupových systémoch, v systémoch overovania prístupu k pracovným staniciam, do počítačovej siete, k aplikáciam, databázam a najnovšie aj na poli biometrických podpisov. Táto technológia už nie je v súčasnosti "science fiction". Veľa rokov je biometria používaná veľkými, ale aj malými podnikmi. Investície do nákupu biometrických čítačiek výrazne poklesli a používanie biometrie sa stalo bežnou záležitosťou.

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom