Biometrické systémy a APIS

Spoločnosť APIS sa od roku 1995 aktívne angažuje v komerčnom využití biometrie. Vyvíja a implementuje softvérové aplikácie v oblasti identifikačných systémov. V roku 1996 bol nasadený prvý biometrický dochádzkový systém a postupom času sme sa stali jedným z lídrov v tejto oblasti na Slovensku.

Rozsah biometrických aplikácií a súvisiacich služieb dodávaných spoločnosťou APIS zahŕňa:

Dochádzkový systém:

 • evidencia zamestnancov pri príchode a odchode do zamestnania
 • evidencia doby práce na jednotlivých pracoviskách, pracovných linkách...atď. (evidencia zákaziek)

Prístupový systém:

 • režimové pracoviská
 • dátové centrá
 • veľkosklady
 • vstupy do kancelárií vedenia spoločnosti
 • elektrárne

Biometrický podpis:

 • bezpapierové spracovanie dokumentov
 • podpisovanie zmlúv
 • spracovanie vnútropodnikovej agendy (cestovné príkazy, dovolenkové lístky, faktúry, smernice)

Informačná bezpečnosť:

 • prístup do pracovných staníc, počítačových sietí a domén
 • vzdialený prístup k dátovým zdrojom
 • prihlásenie do SW aplikácií
 • ochrana citlivých databáz

Služby:

Realizujeme dodávky biometrických systémov od ich návrhu, cez montáž HW, inštaláciu SW, organizáciu školení, až po odborný dozor počas skúšobnej prevádzky s bezplatnou podporou počas prvých 3 mesiacov.

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict