Prístupový systém Patrol

Profesionálny prístupový systém s vysokým užívateľským komfortom a množstvom funkcionalít. Spoľahlivé sledovanie, evidenciu a riadenie prechodov osôb do objektov a priestorov prostredníctvom čítačiek a zábran (dvere, turnikety, rampy ...). Systém spravuje rôzne typy čítačiek, biometrické a/alebo čítačky bezkontaktných kariet. Môže byť prevádzkovaný samostatne alebo ako súčasť dochádzkového systému Visitor.

Prostredie programu Patrol
Prostredie programu Patrol
Nastavenie filtrov
Nastavenie filtrov
Nastavenie parametrov snímača
Nastavenie parametrov snímača

Enable JavaScript to see this video

Vlastnosti:

 • Spolupráca s rôznymi typmi biometrických a kartových čítačiek
 • Definovanie časových pásiem prístupových oprávnení
 • Ovládanie rôznych typov turniketov a bránok
 • Priame pripojenie čítačiek do siete Ethernet bez kontrolerov
 • Nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie záznamov
 • Indikácia alarmových stavov
 • Funkcia anti-passback – eliminuje prechody viacerých osôb na jednu kartu
 • Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť systému
 • Off-line funkcionalita pri výpadku dátovej siete
 • Webová nadstavba phpBox na kontrolu okamžitej prítomnosti osoby v objekte
 • Vzdialená on-line kontrola stavu čítačiek
 • Distribúcia identifikačných vzoriek do všetkých čítačiek v sieti
 • Import dát z iných IS (databáza osôb, osobné čísla...)
 • Export prístupových transakcií do rôznych systémov, vrátane dochádzkového systému Visitor
 • Architektúra klient/server
Sledovanie prechodov osôb snímačmi
Sledovanie prechodov osôb snímačmi
Schéma
Schéma

Prístupový systém PatrolMorpho

Potrebujete integrovať biometrické čítačky do existujúceho prístupového systému? PatrolMorpho umožňuje interáciu čítačiek MorphoAccess série J do ľubovolného prístupového systému.

Správa čítačiek
Správa čítačiek
Správa užívateľov
Správa užívateľov
Pridávanie biometrických vzoriek
Pridávanie biometrických vzoriek

Vlastnosti:

 • Jednoduché rozšírenie existujúceho štandardného prístupového systému na biometrický
 • Netreba meniť existujúcu infraštruktúru (kontrolér, ovládanie elektrozámkov atď.)
 • Možnosť integrácie biometrie do konkurenčných prístupových systémov ATS (GE Security), SiPass (Siemens), Concept (Inner Range), Galaxy (Honeywell)...
 • Správa čítačiek MSO300 a MSO1300 určených na nímanie biometrických vzoriek
 • Správa biometrických prístupových čítačiek J-Bio a J-Dual (distribúcia vzoriek, rušenie vzoriek)
 • Správa užívateľov jednotlivo i v skupinách po projektoch, pričom každý projekt je uložený v samostatnom súbore (užívatelia, vzorky, atď.)

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict