Dochádzkový systém Visitor

Dochádzkový systém je určený na elektronickú evidenciu a automatické spracovanie dochádzkových dát zamestnanca. Poskytuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred zadefinovaných pravidiel. Registrácia dochádzky je realizovaná na biometrických alebo bezkontaktných čítačkách (RFID karty). Systém exportuje spracované dáta o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov.

Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Základná obrazovka Visitoru
Základná obrazovka Visitoru
Mesačný výkaz
Mesačný výkaz

Enable JavaScript to see this video
Enable JavaScript to see this video

Vlastnosti:

 • Spolupráca s rôznymi typmi RFID a biometrických čítačiek, ako aj s virtuálnou čítačkou vReader
 • Modulárne riešenie
 • Evidencie práce na zákazkách, úlohách, projektoch
 • Definovanie pracovných kalendárov
 • Nastavenie prístupových a funkčných oprávnení
 • Prepojenie na rôzne mzdové systémy
 • Definovanie a plánovanie prerušení pracovnej doby
 • Webová nadstavba phpBox na sledovanie dochádzky bez potreby inštalácie dochádzkového systému
 • Automatické generovanie prerušení pracovnej doby bez nutnosti registrácie na snímači
 • Sledovanie pracovnej pohotovosti (príslužby)mimo pracoviska
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Vyhodnocovanie práce nadčas, počas sviatkov, nočných zmien
 • Definovanie 1-4 zmennej prevádzky
 • Rôzne typy tlačových výstupov
 • Funkcie rýchleho vyhľadávania, filtrovania, triedenia
 • Grafické rozlíšenie úplných a neúplných dochádzkových dát
 • Možnosť zobrazenie fotky zamestnanca
 • Dochádzkový systém je prepojený s prístupovým systémom Patrol
Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Oprava dochádzky
Oprava dochádzky

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict