Webový klient phpBox

Webový klient phpBox je určený na vzdialený (ale aj lokálny) prístup k databázam aplikácií

prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača bez nutnosti inštalácie jednotlivých systémov. Prístup k nim je chránený menom a heslom a kopíruje štruktúru prístupových práv jednotlivých aplikácií.

phpBox Visitor:

 • Prezeranie výkazu dochádzky v textovej alebo grafickej forme (príchody, odchody, prerušenia, saldo, sumáre)
 • História záznamov prechodov cez čítačku
 • Porovnanie zaregistrovaných a upravených časov dochádzky
 • Nároky a vyčerpané hodiny limitovaných prerušení (lekár, OČR, dovolenka)
 • Filtrovanie záznamov
 • Plánovanie celodenných prerušení (služobná cesta, dovolenka...)
 • Editácia dochádzky (voliteľne)
 • Produktivita - voliteľný nástroj na efektívne vyhodnocovanie produktivity výroby
 • Tlač výkazu dochádzky
Mesačný výkaz
Mesačný výkaz
Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov

phpBox Patrol:

 • Okamžitá prítomnosť zamestnancov na pracovisku
 • Informácia o mieste, čase a type registrácií na čítačke (príchod, odchod, prerušenie)
 • Grafické zobrazenie prítomnosti zamestnancov na pracovisku resp. mimo neho
 • Textové a grafické zobrazenie doby prerušenia
 • Filtrovanie záznamov
Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Filtrovanie prítomnosti
Filtrovanie prítomnosti
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli
Doba strávená na prerušení
Doba strávená na prerušení
Grafické zobrazenie aktuálnej prítomnosti
Grafické zobrazenie aktuálnej prítomnosti

phpBox Apetit:

 • Objednávanie, stornovanie, oprava objednanej stravy
 • Výber a ponuka stravy z/do burzy
 • Prehľad stravovania (dátum, čas, druh stravy)
 • Prehľad platieb, stav účtu a kreditov
 • Jedálny lístok
Objednávanie stravy
Objednávanie stravy
Prehľad odobratej stravy
Prehľad odobratej stravy
Jedálny lístok
Jedálny lístok

phpBox LuxDoor:

 • Prehľad o aktuálnych návštevách
 • História návštev: po mesiacoch, po týždňoch, po dňoch
 • Plánovanie návštev: kto, kedy a za kým príde, rezervovanie miestnosti
Aktuálny stav návštev
Aktuálny stav návštev
Týždenný prehľad návštev
Týždenný prehľad návštev
Plánovanie návštev
Plánovanie návštev

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict