Návštevný systém LuxDoor

Návštevný systém eviduje príchody a odchody návštev do/zo spoločnosti, štátneho úradu alebo akéhokoľvek objektu. Záznam o identite osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť..) a údaje o osobnom doklade (číslo, dátum vydanie, exspirácie, krajina kde bol vydaný...) je generovaný na čítačkách osobných dokladov. Princíp získania informácií je založený na zosnímaní údajov z občianskeho preukazu alebo pasu technológiou OCR (optické rozpoznávanie znakov). Proces registrácie osoby je rýchly a bez zbytočných chýb ako pri ručnom zápise údajov. Systém je prepojiteľný s dochádzkovým systémom Visitor a systémom rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel OCR ALPR.

LuxDoor - základná obrazovka
LuxDoor - základná obrazovka
LuxDoor - periodické návštevy (VIP, servisné firmy, atď.)
LuxDoor - periodické návštevy (VIP, servisné firmy, atď.)

Vlastnosti:

 • Rýchlosť a presnosť zaznamenávania údajov o návšteve
 • On-line kontrola dokladov v databáze stratených a ukradnutých dokladov
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Spolupráca so štrbinovými aj plno-stránkovými čítačkami dokladov
 • Webová nadstavba phpBox na sledovanie a plánovanie návštev
 • Možnosť načítania biometrických pasov
 • Tlač návštevných lístkov
 • Automatické aj manuálne zadávanie údajov do systému
 • Prideľovanie a evidencia návštevných kariet
 • Definovanie periodických návštev
 • Ovládanie zábran (turnikety, rampy, dvere)
 • Možnosť výberu načítaných údajov z dokladu
 • Stop zoznam - možnosť vytvorenia databázy nežiaducich osôb
 • Lokálna aj sieťová verzia – prepojenie viacerých vrátnic resp. stanovísk informátorov
 • V súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (par. 15 ods. 4), podľa ktorého prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na účely identifikácie osoby pri jej jednorazovom vstupe do jeho priestorov, môže požadovať titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu alebo číslo cestovného dokladu, štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom
 • Prepojenie so systémom rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel OCR ALPR a dochádzkovým systémom Visitor
LuxDoor - stop zoznam
LuxDoor - stop zoznam
LuxDoor - prehľadávanie histórie
LuxDoor - prehľadávanie histórie

Ďalší software podporujúci technológiu OCR

FormWriter

Táto aplikácia umožňuje zápis údajov načítaných na OCR snímačoch osobných dokladov do elektronického formulára akejkoľvek aplikácie, včítane webovej. FormWriter je vhodný všade tam, kde je už nasadená aplikácia, v ktorej je potrebné ručne zadávať osobné údaje z dokladov. Ide hlavne systémy v ubytovacích zariadeniach (hotely, internáty, kúpele...), recepčné systémy firiem a pod.

FormWriter - automatizované vypĺňanie formulárov
FormWriter - automatizované vypĺňanie formulárov
FormWriter - nastavenie
FormWriter - nastavenie

OCRLog

Podobne ako predchádzajúca aplikácia, OCRLog zosníma údaje na čítačke dokladov. Uloží ich však do textového súboru (logu). Takto pripravený súbor je možné importovať a spracovať do ľubovoľnej aplikácie.

OCRLog prostredie
OCRLog prostredie
Exportný súbor
Exportný súbor

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict