Obchôdzkový systém sGuard

Elektronický obchôdzkový systém sGuard je manažérsky nástroj určený na plánovanie a evidenciu činnosti pracovníkov fyzickej ochrany objektov. Systém sprostredkuje kompletný prehľad o vykonávaných obchôdzkach vrátane vyhodnotenia správnosti ich vykonania. Poskytuje grafické zobrazenie o aktivitách pracovníkov počas výkonu strážnej služby. Je vhodný aj pre aplikácie, kde je potrebné vykazovať akékoľvek časovo viazané činnosti.

Charakteristika systému:

Systém je založený na princípe bezkontaktného snímania identifikátorov počas obhliadky objektu a prenose takto získaných dát v reálnom čase k vedúcemu pracovníkovi ostrahy na vyhodnotenie.

Systém je možné vybudovať 2 spôsobmi:

 • na trase obchôdzky sú umiestnené RFID identifikátory (tagy). Pracovník strážnej služby pomocou prenosnej RFID čítačky Active Guard sníma postupne čísla identifikátorov (kontrolných bodov). Dáta z čítačky sú v reálnom čase prostredníctvom mobilnej dátovej siete GRPS/GSM prenášané do systému na spracovanie.

 • na trase obchôdzky sú inštalované bezkontaktné RFID čítačky SCR100, na ktorých sa osoba registruje vo vopred definovanom poradí a čase bezkontaktným čipom (karta, prívesok). Tento spôsob je vhodný majmä pri ochrane budov, kde je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž a je tam možné jednoduchým spôsobom pripojiť RFID čítačky do lokálnej siete LAN.
Obchôdzka so snímačom Active Guard
Obchôdzka so snímačom Active Guard
Obchôdzka s čipovými kartami
Obchôdzka s čipovými kartami

V obidvoch režimoch systém poskytuje okamžitý prehľad o tom, kedy a v ktorom bode obchôdzky pracovník kontrolu vykonal. V prípade, že sa v stanovenom čase a mieste neuskutočnila prezentácia (obchôdzka), systém upozorní na túto skutočnosť dohliadajúceho pracovníka bezpečnostnej služby.


Definovanie a editácia priestorov obchôdzky
Definovanie a editácia priestorov obchôdzky
Definovanie denného vzoru obchôdzky
Definovanie denného vzoru obchôdzky
Grafické plánovanie trasy obchôdzky
Grafické plánovanie trasy obchôdzky

Vlastnosti:

 • Definovanie trasy obchôdzky
 • Plánovanie časového priebehu obchôdzky
 • Generovanie plánov obchôdzky na základe denných vzorov
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Vysoká presnosť zaznamenaných údajov (miesto, čas)
 • Neobmedzený počet registračných miest
 • Sledovanie pohybu pracovníka strážnej služby po kontrolných bodoch v reálnom čase
 • Prehľadné vyhodnocovanie obchôdzok (štatistiky obchôdzok)
 • Tlač vyhodnotenia obchôdzok
 • Flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť rôznym režimom kontroly
 • Webová aplikácia ako modul phpBox

Mesačný prehľad obchôdzok
Mesačný prehľad obchôdzok
Denný prehľad obchôdzok
Denný prehľad obchôdzok
Aktuálny priebeh obchôdzky (on-line režim)
Aktuálny priebeh obchôdzky (on-line režim)
Zobrazenie konkrétnej obchôdzky na mape
Zobrazenie konkrétnej obchôdzky na mape

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict