Automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel

Riešenie je určené pre aplikácie, kde je vyžadovaná automatizácia prejazdov na základe rozpoznaných evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Kamerou zosnímané EČV je konvertované do textových znakov, ktoré je následne možné importovať do aplikácií ako sú parkovacie, návštevné, prístupové, sledovacie, diaľničné systémy a podobne.

Charakteristika systému:

Základom systému je vyhľadanie evidenčného čísla vozidla (EČV) v zábere kamery, jeho zosnímanie a následná konverzia do textovej podoby. Takto získané EČV v textovej podobe je možné potom zapísať do datábázy a porovnávať s ostatnými záznamami. Celý systém je obsluhovaný prostredníctvom návštevného systému LuxDoor v dvoch na sebe nezávislých režimoch:
 • Automatický bezobslužný prejazd vozidiel, ktorých EČV je už zapísané v databáze systému (parkoviská, vjazdy rezidenčných vozidiel). Tento režim je vhodný pre kontrolované viacnásobné prejazdy vozidiel

 • Poloautomatický obslužný prejazd vozidla na základe zadaného EČV do systému obsluhou v čase príjazdu vozidla (zásobovacie vozidlá do firiem, návštevné vozidlá). Tento režim je vhodný na kontrolované jednorazové prejazdy vozidiel.
Enable JavaScript to see this video

Vlastnosti:

 • Automatické načítanie EČV
 • Okamžitý prehľad o prejazdoch vozidiel
 • Prístup do archívu prejazdov, filtrovanie záznamov podľa dátumu, času, EČV, tlač reportov
 • Možnosť vzájomného prepojenia a párovania prejazdov
 • Rýchlosť a vysoká spoľahlivosť systému pri optimálnom nastavení kamery (90-95%)
 • Nočné rozpoznanie EČV (kamery s IR svetlom)
 • Plná integrácia s návštevným systémom LuxDoor

Systém ANPR
Systém ANPR

Hlavné výhody:

 • Eliminovanie kartového prístupového systému, nie sú potebné prístupové karty, čítačky kariet
 • Úspora času pri zadávaní vstupných dát, automatické čítanie EČV
 • Pri integrácii s čítačkou dokladov minimalizovanie chýb pri zadávaní údajov o vodičoch
 • Zvýšenie bezpečnosti v areáloch spoločností, firemných parkoviskách

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict