Biometrický podpis SignoSign/2

SignoSign/2 je druhá generácia obľúbeného softvérového riešenia pre bezpapierové elektronické spracovanie dokumentov počas ich celého životného cyklu. Môžete zabudnúť na nákladné činnosti spojené s papierovou dokumentáciou ako sú tlač, skenovanie, faxovanie, zasielanie poštou, manuálna archivácia a podobne. SignoSign/2 vloží digitálny biometrický podpis vlastnoručne vytvorený na podpisovej podložke alebo na tablete priamo do elektronického dokumentu a tak ho pripraví na ďalšie elektronické spracovanie.

Enable JavaScript to see this video
SignoSign/2 s podpisovou podložkou Omega
SignoSign/2 s podpisovou podložkou Omega
Princíp biometrického podpisovania
Princíp biometrického podpisovania
SignoSign/WEB
SignoSign/WEB
Certifikát TÜV
Certifikát TÜV

Vlastnosti:

 • SignoSign/2 nezaznamenáva len obraz podpisu ale aj biometrické informácie o podpise, ako sú rýchlosť, rytmus podpisovania, charakteristiky zrýchlenia a pod.
 • Spätná manipulácia s dokumentom sa dá spoľahlivo rozpoznať a podpis sám nemôže byť zneužitý
 • Dokument môže byť overený kdekoľvek na svete
 • Elektronický „ručný“ podpis je ďaleko bezpečnejší ako klasický podpis na papieri
 • Automatické vkladanie podpisov do správnej polohy a to i v dynamických formulároch
 • Automatické archivovanie a odosielanie dokumentov e-mailom
 • V súlade so smernicou EU 93/1999
 • Bezpečné ovládanie, ktoré vylučuje chybnú manipuláciu
 • Kryptovanie prenosu dát z podložky a dokumentov
 • Do dokumentu môže byť vložených viacero podpisov na rôzne miesta a v rôznom čase
 • Môže byť nainštalovaný ako plug-in modul do webového prehliadača (SignoSign/WEB)
 • Na zobrazenie a podpisovanie pdf dokumentov nie je nutná inštalácia žiadneho Acrobat modulu
 • Integrovaný PDF editor na doplnenie informácií do podpisovaného dokumentu.
 • Súčasťou dodávky je Signotech PDF Creator pre generovanie pdf dokumentov z Windows aplikácií, ktoré majú byť podpísané prostredníctvom programu SignoSign/2
 • Najnovšia verzia SignoSign 8.2 obdržala v roku 2010 TÜV certifikát kvality "Approved Software"
 • SignoSign/2 je lokalizovaný do slovenského jazyka

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict