Virtuálna dochádzková čítačka vReader

Virtuálna dochádzková čítačka vReader je webová aplikácia určená na registráciu dochádzky do zamestnania. Jej využitie je všade tam, kde nie je technicky možné alebo ekonomicky výhodné zaznamenávať príchody a odchody do práce na kartovej (RFID) resp. biometrickej čítačke. Evidencia dochádzky je možná na PC, notebooku ale aj prostredníctvom mobilného telefónu, smartphonu alebo tabletu.

Prihlásenie do čítačky na PC
Prihlásenie do čítačky na PC
Hlavné menu čítačky
Hlavné menu čítačky
Registrácia spolu s foto záznamom (voliteľne)
Registrácia spolu s foto záznamom (voliteľne)

Využitie:

 • Osoby, ktorým je umožnené pracovať pre zamestnávateľa z domu (home office)
 • Členovia vedenia spoločností, ktorí si nemusia evidovať dochádzku na vstupe do závodu
 • Spoločnosti s veľkým počtom prevádzok na ktorých pracuje malý počet zamestnancov
 • Firmy s malým počtom zamestnancov
Hlavné menu na mobilnom zariadení
Hlavné menu na mobilnom zariadení
Registrácia príchodu na mobilnom zariadení
Registrácia príchodu na mobilnom zariadení
Registrácia spolu s foto záznamom (voliteľne)
Registrácia spolu s foto záznamom (voliteľne)
vReader v praxi
vReader v praxi

Vlastnosti:

 • Veľmi jednoduché použitie
 • Identifikácia užívateľa menom a heslom
 • Prístup k čítačke cez ľubovoľný webový prehliadač určený pre PC alebo mobilné zariadenie
 • Nie je potrebná žiadna inštalácia SW na strane klienta
 • vReader automaticky rozpozná typ prehliadača (pre PC resp. mobilné zariadenie) a prispôsobí mu grafické rozhranie
 • Registrácia príchodov a odchodov do/z práce, odchodov a príchodov na/z prerušenia
 • Evidencia odpracovaného času na projekte resp. zákazke
 • Priame prepojenie s dochádzkovým systémom Visitor a voliteľne aj so systémom Patrol
 • Možnosť automatického vytvorenia fotografie užívateľa a jej uloženia spolu s transakciou pre spätnú kontrolou vo webovej aplikácii phpBox
 • Typy prerušení sú automaticky preberané z dochádzkového systému, dostupná je aj možnosť výberu z týchto prerušení
 • Zaznamenaný dátum a čas nie je možné editovať, použité sú systémové údaje servera, kde je aplikácia nainštalovaná

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict