Dochádzková biometrická čítačka HandKey II

Biometrická čítačka HandKey® II používa v praxi overenú technológiu snímania tvaru (geometrie) ruky. Sníma a porovnáva veľkosť a tvar ruky v čase kratšom než jedna sekunda. HandKey® II svojím biometrickým riešením, ktoré je užívateľsky dobre akceptovateľné, so sebou prináša skutočnú bezpečnosť a pohodlie do akýchkoľvek prístupových a dochádzkových aplikácií. Užívatelia oceňujú ich jednoduché použitie a výhodu, že nepotrebujú so sebou nosiť akýkoľvek identifikátor (kartu, kľúč, osobný doklad).

HandKey II
HandKey II

Vlastnosti:

 • Vysoká spoľahlivosť snímania ruky (ušpinené, zodraté, porezané alebo inak poškodené ruky)
 • Užívateľsky veľmi dobre akceptovateľná
 • Sníma trojrozmerný obraz tvaru (geometrie) ruky
 • Činnosť vo verifikačnom režime 1:1
 • Certifikát NBÚ na bezpečnostný štandard SS=4 body (pôvodná kategória "PT" - prísne tajné)
 • Priame prepojenie s prístupovým systémom Patrol

Technická špecifikácia:

 • Štandardná pamäť: 512 vzoriek (šablón), rozšíriteľná na 9 728 alebo 32 512
 • Transakčná pamäť: 5 187 transakcií
 • Rozhrania: TCP/IP, RS485, RS232
 • Metóda verifikácie: 1-10 miestnym kódom alebo RFID kartou (voliteľne) a rukou
 • Zálohovanie dát: 5 rokov (interná batéria)
 • Vstupy: snímač stavu dverí (otvorené/zatvorené), otvorenie tlačidlom, otvorenie prístroja (tamper)
 • 62 programovateľných časových zón
 • 5 stupňov prístupových práv
 • 2 nezávislé programovateľné vstupy
 • 3 programovateľné výstupy: alarmy
 • Voliteľná reléová jednotka pre ovládanie elektrozámkov, turniketov, bránok
 • Rozmery: 223 x 296 x 217 mm
 • Napájanie: 12V DC/500 mA
 • Prevádzková teplota: +5°C až + 60°C
 • Nátlakový kód: 1 číslica užívateľsky definovaná

Príklady aplikácií:

Enable JavaScript to see this video
Výrobné závody
Výrobné závody
Školstvo
Školstvo
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Fitness centrá
Fitness centrá
Rýchle občerstvenie
Rýchle občerstvenie

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict