Čo je biometria?

Biometriou sa označuje súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Biometria teda umožňuje buď

  • identifikovať človeka, ktorého identitu nepoznáme, podľa jeho neopakovateľných a nenapodobiteľných znakov. Takýto postup sa bežne využíva napr. v kriminalistike (identifikácia nájdenej mŕtvoly podľa fotografie, odtlačkov prstov, analýzou vzorky DNA a pod.)
  • verifikovať, či človek je naozaj identický s osobou, za ktorú sa vydáva, napr. predložením identifikačného či cestovného dokladu
Odtlačok prsta
Odtlačok prsta
Rozpoznávanie tváre
Rozpoznávanie tváre
Geometria ruky
Geometria ruky
Biometrický podpis
Biometrický podpis

Medzi fyziologické znaky patri odtlačok prsta, obraz tváre, rozmery ruky, vlastnosti dúhovky resp. sietnice oka. K zvykovým črtám jedinca partia napr. podpis, hlas, chôdza atď. Biometrický systém založený na fyziologických vlastnostiach jedinca je všeobecne spoľahlivejší (preto je v praxi viac využívaný) ako systém založený na zvykových vlastnostiach (hlas, podpis, chôdza...). Moderné biometrické technológie umožňujú túto identifikáciu či verifikáciu vykonať rýchlo a pohodlne prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Jednotlivé biometrické znaky je totiž možné „previesť“ do elektronickej podoby a uchovať v databáze alebo napr. v miniatúrnom čipe, ktorý môže byť vložený do bežného identifikačného či cestovného dokladu.


Výhodou biometrickej identifikácie osôb je:

  • univerzálnosť - biometrický prvok existuje u všetkých ľudí
  • jedinečnosť - biometria je taký prvok, ktorý bezpečne a s úplnou istotou odlišuje jedného človeka od všetkých ostatných
  • stálosť - každý človek si tento prvok zachováva prakticky po celý život
  • bezpečnosť – biometrické črty osoby nie je možné preniesť na inú osobu ako je to v prípade ID karty, hesla alebo PIN
  • praktickosť – nie je potrebné nosiť žiaden identifikátor, pamätať si heslo alebo PIN
Čítačka odtlačku prsta
Čítačka odtlačku prsta
Čítačka s rozpoznaním tváre
Čítačka s rozpoznaním tváre
Čítačka tvaru ruky
Čítačka tvaru ruky
Biometrická podpisová podložka
Biometrická podpisová podložka

Budúcnosť biometrie

Budúcnosť je pre biometriu veľmi nádejná. Hlavné miesto má v súčasnosti v dochádzkových a prístupových systémoch, v systémoch overovania prístupu k pracovným staniciam, do počítačovej siete, k aplikáciam, databázam a najnovšie aj na poli biometrických podpisov. Táto technológia už nie je v súčasnosti "science fiction". Veľa rokov je biometria používaná veľkými, ale aj malými podnikmi. Investície do nákupu biometrických čítačiek výrazne poklesli a používanie biometrie sa stalo bežnou záležitosťou.

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict