Cloudový dochádzkový systém - WebVisitor

Spoločnosť APIS predstavuje nové riešenie dochádzkového systému ako súčasť komplexného systému WebBox, postaveného na cloudových službách. Pre inštaláciu nepotrebujete žiaden server, stačí Vám len pripojenie do internetu. Systém je nainštalovaný v zabezpečenom cloude s garantovanou dostupnosťou. Aktualizáciu a zálohovanie dát je v plnej réžii našej spoločnosti.

Výhody cloudového riešenia dochádzkového systému WebVisitor:

 • Nie je potrebná žiadna inštalácia SW na strane zákazníka
 • Žiadne náklady na server
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Rýchla a jednoduchá konfigurácia
 • Po naimportovaní zoznamu zamestnancov a aktivovaní je systém okamžite pripravený na použitie
 • Garantovaná dostupnosť odkiaľkoľvek
 • Nezávislosť na operačnom systéme
 • Prístup cez ľubovoľný webový prehliadač
 • Jednoduchý a operatívny servis bez nutnosti vzdialeného pripojenia k serveru zákazníka
 • Vysoká bezpečnosť
 • Možnosť objednania služby na určité obdobie a platenia formou mesačných splátok

Mesačná dochádzková karta zamestnanca
Mesačná dochádzková karta zamestnanca
Hromadný prehľad dochádzky zamestnancov
Hromadný prehľad dochádzky zamestnancov
Mesačná dochádzková karta zamestnanca - sumár
Mesačná dochádzková karta zamestnanca - sumár

Vlastnosti systému:

 • Nastavenie prístupových a funkčných oprávnení
 • Definovanie a plánovanie prerušení pracovnej doby
 • Automatické generovanie prerušení pracovnej doby bez nutnosti registrácie na termináli
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Vyhodnocovanie práce počas nadčasov, sviatkov, nočných zmien, atď.
 • Definovanie 1-4 zmennej prevádzky, rôznych pracovných vzorov (fixné/flexibilné/12-hodinové, atď.)
 • Definovanie pravidelných a nepravidelných pracovných kalendárov
 • Generovanie žiadaniek o dovolenku
 • Automatické dopĺňanie celodenných prerušení
 • Funkcie rýchleho vyhľadávania, filtrovania, triedenia
 • Grafické upozornenie na chyby v dochádzke
 • Prehľady o aktuálnej prítomnosti v textovej aj grafickej forme
 • Export tlačových výstupov do PDF, Excel
 • Export dát do rôznych mzdových systémov
 • Modulárnosť riešenia
 • Rôzne možnosti registrácie príchodov, odchodov a prerušení:
  • biometrická čítačka Biopad 100
  • čítačka RFID kariet Biopad S100
  • softvérová čítačka vReader
  • panel multifunkčných zariadení spoločnostiEnable JavaScript to see this video

Príklad z praxe:

Obec Mýtna (okr. Lučenec) kontroluje dochádzku aktivačných pracovníkov pomocou biometrického snímača odtlačkov prsta.

Enable JavaScript to see this video

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mail

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 4712616 e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict